cimg6153 

cimg6156

cimg6150

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลได้ตลอดเวลาศาลเจ้าแม่ชีวิต ไม่ทราบประวัติการก่อตั้งที่แน่นอน   ศาลเจ้าแม่ชีวิตนี้ จะมีสิ่งหนึ่งที่ชาวเกาะล้านทำขึ้นมาเพื่อทำพิธีถวาย คือ ศิวลึงค์เมื่อถึงวันสงกรานต์ของทุกๆปี ชาวเกาะล้านจะทำขึ้นมาถวายปีละอัน  โดยจะมีขบวนแห่รอบหมู่บ้าน ที่ทำเช่นนี้ในอดีตกาลหมายถึง ความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ การขอฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล แม้แต่บางศาสนาก็ใช้ ศิวลึงค์ เป็น สัญลักษณ์ แทนความอุดมสมบูรณ์

ศาลเจ้าแม่ชีวิตนี่ตั้งอยู่ด้านขวามือ ของท่าหน้าบ้าน เป็นอาคารชั้นเดียวสีแดง ภายในมีรูปปั้นของเจ้าแม่ชีวิต

Go to top