เที่ยวเรือข้ามฟาก ไป - กลับ เกาะล้านพัทยา

เที่ยวเรือข้ามฟาก ไป - กลับ เกาะล้านพัทยา
08Oct2017

Ferry Boat ท่าเรือแหลมบาลีฮาย มีเรือข้ามไป - ท่าเรือหาดตาแหวน และ ท่าหน้าบ้าน เกาะล้านพัทยา สลับกันช่วงเวลา โดยเที่ยวเรือจะออกทุก ๆ 40 นาที (ยกเว้น วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่อาจจะย่นเวลาเป็นทุก ๆ 30 นาที) ดังนี้

ตารางเวลาขาไป

แหลมบาลีฮาย(ผั่งพัทยา) - ท่าเรือหาดตาแหวน(ฝั่งเกาะล้าน)

 • 8.00 น. | 9.00 น. | 11.00 น. | 13.00 น.
 • atkohlarn_balihai_harbor_001
 • atkohlarn_balihai_harbor_002
 • atkohlarn_balihai_harbor_003
ตารางเวลาขากลับ

ท่าเรือหาดตาแหวน(ฝั่งเกาะล้าน) - แหลมบาลีฮาย(ผั่งพัทยา)

 • 13.00 น. | 14.00 น. | 15.00 น. | 16.00 น.
 • atkohlarn_harbor_001
 • atkohlarn_harbor_002
 • atkohlarn_harbor_003
 • atkohlarn_harbor_004
 • atkohlarn_harbor_005
อัตราค่าโดยสาร
 • เรือเมล์ คนละ 30 บาท / เที่ยว
 • เรือ Speed boat คนละ 100 บาท / เที่ยว
Go to top