แผนที่และการเดินทาง แอทเกาะล้านรีสอร์ท

แผนที่และการเดินทาง แอทเกาะล้านรีสอร์ท
13Sep2017

Kohlarn Route map เกาะล้านตั้งอยู่ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะทางห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 150 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะล้านสามารถเดินทางมาได้ ดังนี้

การเดินทางโดยขับรถยนต์ส่วนตัว นักท่องเที่ยวสามารถ ขับรถยนต์มาเองได้โดยสะดวกโดยใช้เส้นทางถนนสาย บางนา-ตราดใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงหรือเพื่อหลีกหนีความติดขัดของจารจรในสายสุขุมวิท ก็มีทางด่วนสาย กรุงเทพ-ชลบุรี(motorway) ก็จะสะดวกกว่า

การเดินทางโดยรถยนต์สายประจำทางหรือรถทัวร์ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถโดยสารประจำทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้ โดยมีรถประจำทางคอยให้บริการอยู่ 2 สถานี คือ

  • สถานีขนส่งสายเหนือ/สายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต) เป็นสถานีขนส่งรถประจำทางที่มีรถประจำทาง คอยให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดทุก 2 ชั่วโมงโดยเที่ยวแรกจะออกประมาณ 05.45 น. ส่วนรอบสุดท้ายประมาณ 20.00 น. อัตราค่าโดยสารประมาณ 97 บาท
  • สถานีสายตะวันออก (เอกมัย) เป็นสถานีขนส่งรถประจำทาเช่นเดียวกับสถานีหมอชิต ราคาค่าโดยสารประมาณ 97 บาท

การเดินทางโดยรถประจำทางทั้ง 2 สาย จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง นำนักท่องเที่ยวมาถึงจุดหมายที่สถานีขนส่งพัทยา ถนนสายพัทยาเหนือโดยจะมีรถประจำทาง(สองแถว)ให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ตลอก อัตราค่าโดยสารปกติมีราคาตั้งแต่ 10-100 บาทซึ่งแล้วแต่ระยะทาง ที่ผู้โดยสารจะเดินทางไป ซึ่งค่าโดยสารในการเดินทางมาที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ อัตราค่าโดยสารประมาณ 30 บาท/คน ซึ่งเป็นท่าเรือที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ในการสัญจรข้ามไปมาระหว่างเมือง พัทยาเกาะล้าน การเดินทางไปเกาะล้านนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางได้ 2 วิธี คือ

  • การเดินทางโดยเรือเร็ว ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที เรือทุกลำจะมีเสื้อชูชีพไว้คอยบริการ นักท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 1500-2000 บาท/วัน
  • การเดินเรือโดยสารประจำทางไปเกาะล้าน จะมีเรือคอยให้บริการนักท่องเที่ยวรอบแรกออกจากพัทยาไปเกาะล้าน 07.00 น. ส่วนจากเกาะล้านกลับเมืองพัทยาเวลา 06.30 น. โดจะมีการเว้นระยะห่างทุก 1 ชั่วโมง/ลำ จะใช้เวลาการเดินทาง ประมาณ 45 นาที รอบสุดท้ายจากเมืองพัทยาไปเกาะล้านเวลา 18.30 น. แต่จาก เกาะล้านกลับพัทยาหมดเวลา 18.00 น. อัตราค่าโดยสาร เรือทุกลำราคา 20 บาทต่อคน ตลอดทั้งวัน

FREE Transportation เมื่อเพื่อความสะดวก สบาย ในการมาที่พักแอทเกาะล้านรีสอร์ท เมื่อลูกค้าเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือเกาะล้าน หรือ ที่ชาวเกาะล้านเรียกกันจนติดปากว่า "ท่าหน้าบ้าน" เรามีบริการรถ รับ - ส่ง ท่าเรือหน้าบ้านมาที่พักทั้งไป และ  ขากลับ ฟรี !

แผนที่ google map

More in this category:

Go to top