หาดนวล

Nuan Beach เป็นหาดขนาดเล็กยาวประมาณ 250 เมตร เป็นพื้นที่มีกรรมสิทธิ์ของเอกชน สภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดเป็นปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เนื่องจากไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากนัก หาดจึงเงียบสงบ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัว บริเวณหาดนวลไม่มีร้านค้าและเตียงผ้าใบให้นอนแล้ว แต่ยังสามารถเข้าไปที่หาดได้อยู่

ตำแหน่งที่ตั้ง

บริเวณด้านทิศใต้ของเกาะล้าน

หาดแสม

Samae Beach เป็นหาดขนาดเล็กความยาวของหาดประมาณ 300 เมตร มีโขดหินและพื้นที่ป่าไม้ด้านขวาค่อนข้างสมบูรณ์มีความสวยงามเงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนและการเล่นน้ำ มีน้ำทะเลและหาดทรายสะอาด ยังเป็นที่ตั้งสำนักงานป่าไม้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและรีสอร์ท ตลอดจนพื้นที่สำหรับกางเต้นท์ แค็มปิ้ง เพื่อบรรยากาศแบบธรรมชาติ

ตำแหน่งที่ตั้ง

บริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะล้าน

Tian Beach เป็นหาดที่อยู่ระหว่างหาดแสมและหาดสังวาลย์ อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ ที่มาของชื่อ “หาดเทียน” มาจากต้นเทียนที่ขึ้นตามชายหาด ตรงทางลงหาดเป็นท่าเรือขนขยะของเกาะล้าน ขนไปทิ้งที่ฝั่งพัทยา อาจดูสกปรกและมีกลิ่นไปบ้าง แต่ถ้าเดินลงไปที่หาดก็ไม่มีกลิ่นแล้ว น้ำทะเลที่หาดเทียนถือว่าใสมาก ๆ มีแนวโขดหินเล็กน้อยถ่ายรูปแล้วดูสวย

ตำแหน่งที่ตั้ง

บริเวณด้านทิศตะวันตกของเกาะล้าน

Sangwan Beach เป็นชายหาดสั้น ๆ ยาวประมาณ 150 เมตร อยู่ถัดจากหาดตาแหวน จากท่าเรือหาดตาแหวนจะมีสะพานไม้ข้ามมาหาดสังวาลย์ หาดนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากที่สุด ไม่ค่อยมีคนไทย เป็นหาดที่มีบรรยากาศเงียบสงบไม่ค่อยมีเรือเข้าออก หรือ กิจกรรมทางน้ำ หาดทรายที่หาดสังวาลย์จะเต็มไปด้วยเตียงผ้าใบนักท่องเที่ยว หาดนี้เหมาะกับการเล่นน้ำ น้ำนิ่ง คลื่นไม่แรง

ตำแหน่งที่ตั้ง

บริเวณด้านทิศเหนือของเกาะล้าน

Thonglhang Beach อยู่ติดกับหาดตาแหวน แต่ไม่มีทางเดินเชื่อมต่อมาจากหาดหาดตาแหวน น้ำทะเลที่หาดนี้ใสสะอาด จึงมีกรุ๊ปทัวร์เกาหลี จีน มาเล่นน้ำ ที่หาดนี้มมาก แต่หาดไม่ค่อยมีร้านอาหาร หรือร้านขายเครื่องดื่ม ร้านขายของ ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่หาดทองหลางควรเตรียมซื้ออาหารเข้ามาด้วย

ตำแหน่งที่ตั้ง

บริเวณด้านทิศเหนือของเกาะล้าน

Ferry Boat ท่าเรือแหลมบาลีฮาย มีเรือข้ามไป - ท่าเรือหาดตาแหวน และ ท่าหน้าบ้าน เกาะล้านพัทยา สลับกันช่วงเวลา โดยเที่ยวเรือจะออกทุก ๆ 40 นาที (ยกเว้น วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่อาจจะย่นเวลาเป็นทุก ๆ 30 นาที) ดังนี้

ตารางเวลาขาไป

แหลมบาลีฮาย(ผั่งพัทยา) - ท่าเรือหาดตาแหวน(ฝั่งเกาะล้าน)

 • 8.00 น. | 9.00 น. | 11.00 น. | 13.00 น.
 • atkohlarn_balihai_harbor_001
 • atkohlarn_balihai_harbor_002
 • atkohlarn_balihai_harbor_003
ตารางเวลาขากลับ

ท่าเรือหาดตาแหวน(ฝั่งเกาะล้าน) - แหลมบาลีฮาย(ผั่งพัทยา)

 • 13.00 น. | 14.00 น. | 15.00 น. | 16.00 น.
 • atkohlarn_harbor_001
 • atkohlarn_harbor_002
 • atkohlarn_harbor_003
 • atkohlarn_harbor_004
 • atkohlarn_harbor_005
อัตราค่าโดยสาร
 • เรือเมล์ คนละ 30 บาท / เที่ยว
 • เรือ Speed boat คนละ 100 บาท / เที่ยว

ในอดีต เกาะล้านมีประชากรอาศัยสืบต่อ ๆ กันมาหลายชั่วอายุคน มีอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ ทำสวน และประมง ดังหลักฐาน คือ ต้นมะพร้าวอายุกว่าร้อยปี และชื่อของสถานที่เรียกต่าง ๆ บนเกาะล้าน เช่น ท่าบรรทุก ท่าไร่ ท่าตลิ่งชัน เป็นที่ใช้ขนผลผลิตลงเรือไปขายที่ฝั่ง

เกาะล้านเคยมีฐานะเป็นตำบลเกาะล้านมี 2 หมู่บ้าน เคยมีกำนันมาแล้วถึง 4 คน มีวัด และโรงเรียน

ชาวเกาะล้านมีฐานะดีมีทรัพย์สิน เงิน ทองมาก จึงเคยมีโจรสลัดขึ้นปล้นบนเกาะ ได้ทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเคยเกิดโรคอหิวาระบาด ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ความที่เกาะล้านอยู่ห่างจากชายฝั่งมาก การคมนาคมไม่สะดวก ทางราชการดูแลไม่ทั่วถึง ตำบลเกาะล้านจึงถูกยุบลงพร้อม ๆ กับตำบลเขาไม้แก้ว และตำบลตะเคียนเตี้ย เกาะล้านจึงเหลือเพียงหมู่บ้านเดียว และไปขึ้นรวมกับตำบลนาเกลือนับแต่นั้นมา มีผู้ใหญ่บ้านมาอีก 3 คน ก่อนที่เกาะล้านและตำบลนาเกลือจะขึ้นอยู่ในความปกครองของเมืองพัทยา โดยรับโอนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

 

เกาะล้าน ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 7 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองพัทยา

จากชายหาดเมืองพัทยาจะสามารถมองเห็นเกาะล้านได้ชัดเจน เพราะอยู่ห่างจากฝั่งออกไปเพียงประมาณ 7.5 กิโลเมตร การเดินทางโดยทางเรือเร็ว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีและเรือโดยสารประมาณ 40 นาที หมู่เกาะล้าน  แต่เดิม เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ในนามว่า “หมู่เกาะปะการัง” (Coral Islands) เพราะอุดมไปด้วยปะการังนานาชนิด เป็นแหล่งปะการังที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง ของประเทศและใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด โดยมีเกาะครกและเกาะสากเป็นบริวาร

 

เกาะล้านตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้งที่ 12 56’ เหนือ และเส้นแวงที่ 100 47’ ตะวันออก ส่วนที่ยาวที่สุดประมาณ 4.65 กม. กว้างประมาณ 2.15 กม. รูปทรงเป็นห้าเหลี่ยมด้านไม่เท่า สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่ มีสภาพป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์พืชพรรณที่ขึ้นอยู่มี

ความหลากหลายของชีวภาพของป่าเบญจพรรณ และสมุนไพรหายาก ด้านสัตว์ป่า พบกระรอกเผือก ที่เป็นสัตว์ป่าที่หายากอาศัยอยู่จำนวนมาก
เกาะล้านมีสภาพทั่วไปและแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายที่นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวหลายแห่งดังนี้


1. หาดตาแหวน อยู่ทางตอนเหนือของเกาะ เป็นหาดทรายยาวประมาณ 750 เมตร ความงามทางธรรมชาติมาก เพราะมีหาดทรายที่ขาวสะอาดและน้ำทะเลใสเป็นสีคราม ปลายหาดทั้งสองด้านยังมีแนวปะการังในระดับน้ำตื้นที่มีสีสันสวยงาม


2. หาดเทียน เป็นหาดที่สวยงามแห่งที่สองมีความยาวของหาดประมาณ  500 เมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ หาดทรายแห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้หาดตาแหวน แต่เนื่องจากมีขนาดเล็กกว่าจึงมีผู้นิยมไปท่องเที่ยวพักผ่อนน้อย


3. หาดแสม อยู่ทางทิดตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะล้าน เป็นหาดขนาดเล็กความยาวของหาดประมาณ 300 เมตร มีโขดหินและพื้นที่ป่าไม้ด้านขวาค่อนข้างสมบูรณ์มีความสวยงามเงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนและการเล่นน้ำ มีน้ำทะเลและหาดทรายสะอาด ยังเป็นที่ตั้งสำนักงานป่าไม้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและรีสอร์ท ตลอดจนพื้นที่สำหรับกางเต้นท์ แค็มปิ้ง เพื่อบรรยากาศแบบธรรมชาติ


4. หาดนวล อยู่ทางตอนใต้ของเกาะล้าน เป็นหาดขนาดเล็กยาวประมาณ 250 เมตร เป็นพื้นที่มีกรรมสิทธิ์ของเอกชน สภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดเป็นปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เนื่องจากไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากนัก หาดจึงเงียบสงบ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวพื้นที่เกาะล้านยังมีหาดที่มีความสวยงามและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อีกหลายแห่ง เช่น หาดตายาย หาดแหลมหัวโขน หาดตาพัน
ส่วนพื้นที่อื่นในเกาะล้านเป็นภูเขาและป่าไม้ด้านตะวันออกเป็นชุมชมเกาะล้านที่ยังมีสภาพไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนัก นอกจากหาดทรายชายทะเลแล้ว พื้นที่บนเกาะซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาปกคลุมด้วยพืชพันธุ์ไม้ที่เขียวชะอุ่มตลอดทั้งปีซึ่งนับว่ายังคงความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมไว้ได้มาก ดังนั้เกาะล้านจึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ

Tawan Beach เป็นหาดที่สวยงามหาดหนึ่งบนเกาะล้าน นักท่องเที่ยวมักจะใช้เวลาในช่วงวันหยุดพาครอบครัวมาพักผ่อน เนื่องจากหาดตาแหวนมีความงามทางธรรมชาติมาก เพราะมีหาดทรายที่ขาวสะอาดและน้ำทะเลใสเป็นสีคราม ปลายหาดทั้งสองด้านยังมีแนวปะการังในระดับน้ำตื้นที่มีสีสันสวยงาม

ตำแหน่งที่ตั้ง

บริเวณด้านทิศเหนือของเกาะล้าน

Our Agreement เพื่อให้ผู้ให้บริการ และผูัรับบริการได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการจอง และการเข้าพัก ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านศึกษาข้อมูล ดังนี้

การจอง การเปลี่ยน หรือ การยกเลิกการจองห้องพัก

 • สอบถามและยืนยันวันที่เข้าพักก่อนการโอนเงินทุกครั้ง เนื่องจากห้องพักมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลอดเวลา เพราะหากจองไว้แล้วเกินกำหนดวันนัดโอนเงิน ทางเราขอสวงนสิทธิ์ยกเลิกการจองทันทีเพื่อเปิดห้องขายให้ลูกค้าท่านอื่น
 • การชำระเงิน กรุณาโอนชำระเต็ม 100% ภายใน 1-2 วัน ที่ทำการแจ้งจองห้องพัก ที่บัญชี
  บัญชีออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย
  สาขา : โลตัสพัทยา
  ชื่อบัญชี : ศิริรัตนา ชังเรือง
  หมายเลขบัญชี : 533 2 16164 6
  หรือ
  บัญชีออมทรัพย์ : ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขา : บิ๊กซีพัทยา
  ชื่อบัญชี : ณัฐพล ชังเรือง
  หมายเลขบัญชี : 863 2 16547 8
  หรือ
  บัญชีออมทรัพย์ : ธนาคารกรุงไทย
  สาขา : พัทยา(ถนนสุขุมวิท)
  ชื่อบัญชี : ศิริรัตนา ชังเรือง
  หมายเลขบัญชี : 591 0 20558 7
  หรือ
  บัญชีออมทรัพย์ : ธนาคารทหารไทย
  สาขา : เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
  ชื่อบัญชี : ณัฐพล ชังเรือง
  หมายเลขบัญชี : 624 2 38125 6
 • ห้องพักจะไม่ถูกจอง จนกว่าทางเราจะได้รับเงินโอนจากท่านและยืนยันชื่อ วันที่ จำนวนผู้เข้าพัก โดย โทร. 098 396 5361(TRUE) , 094 715 2862 (DTAC) และ/หรือ Line : @atkohlarn
 • กรณีโอนเงินแแล้วไม่แจ้งยืนยัน และท่านไม่มีข้อความยืนยันการจองห้องเป็นลายลักษณ์อักษรทางไลน์(Line) จากทางรีสอร์ท ถือว่าท่านยังไม่ได้ทำการจองห้องพัก เนื่องจากทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบก่อนแล้วว่าต้องโอนจองภายใน 1-2 วัน และต้องแจ้งโอนทันทีเมื่อโอนเงินแล้ว หากเกินกำหนดเราขอสวงนสิทธิ์ยกเลิกการจองห้องทันที หากท่านมาเข้าพักในวันนั้นถึงจะมีหลักฐานการโอนเงิน แต่หาก ไม่มีห้องพักให้สำหรับท่าน ทางรีสอร์ทขอสวงนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • ส่งหลักฐานการโอน ที่ ID Line: @atkohlarn
 • กรณีโอนเงินเข้าผิดบัญชี หักค่าธรรมเนียมดำเนินการโอนเงินคืน 150.- ทุกกรณี
 • กรณีจองผ่าน agoda ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามนโยบายเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกกรณี โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆในใบยืนยันการจองของท่าน ทางรีสอร์ทมีห้องพักสำรองไว้ให้ 100% หากท่านทำการยืนยันจองแล้ว*แต่ท่านไม่สามารถเรียกร้องหรือขอเปลี่ยนแปลงที่ขัดต่อนโยบายที่แจ้งไว้อย่างชัดเจนได้ เช่นฝากรีสอร์ทขายห้องพักต่อให้ท่านอื่น หรือจองแบบ Private Sale ราคาโปรโมชั่น เงื่อนไขคือไม่สามารถขอเงินคืนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี โปรดเคารพ นโยบายทั้งหมดตามที่ท่านได้รับซึ่งมีแจ้งก่อนที่ท่านจะตกลงยืนยันการจองห้องเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการทั้งกับ agoda และรีสอร์ท

เวลา Check-in และ Check-out

 • Check-in : 14.00 น.
 • Check-out : 11.30 น.

เด็ก และที่นอนเสริมสูงสุด 1 ท่านต่อห้อง

 • เด็กอายุ 1 เดือน - 6 ปี ค่าบริการ 400.- บาท ไม่มีที่นอนเสริมพักรวมกับผู้ปกครอง มีอาหารเช้า
 • ถ้าเด็ก 2 คน บังคับจัดเสริม 1 คน 600.- บาท
 • อายุ 7 ปี - ผู้ใหญ่ วันธรรมดา 600.- บาท วันหยุดยาว/นักขัตฤกษ์ 800.- บาท มีที่นอนเสริม,ผ้าขนหนู,น้ำดื่ม , อาหารเช้า
 • มีเพื่อนมาห้องแบบไม่ค้างคืน คิดค่าบริการใช้ห้องและอื่น ๆ ท่านละ 400.- บาท ทุกกรณี
 • อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากไม่ยินดีชำระค่าบริการขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้เข้าพักทุกกรณีและไม่คืนเงินกรณีเกิดปัญหาจากการไม่ยอมจ่ายอัตราเสริมและจะย้ายไปที่พักอื่น
 • รีสอร์ทตั้งอยู่บนเกาะซึ่งหาแหล่งน้ำจืดค่อนข้างยากและมีราคาสูงมาก จึงจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มทุกท่านที่เข้าพัก เกินจากจำนวนที่ระบุต่อ 1 ห้อง

การเปลี่ยนวัน / ยกเลิกการเข้าพัก

 • สามารถเลื่อนวันได้ 1 ครั้ง ไม่กำหนดวันภายในปีที่จอง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน เท่านั้น
 • สามารถยกเลิกห้องพักได้ คืนเงิน 70% ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน เท่านั้น
 • แจ้งเลื่อนวันกระทันหัน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี รวมถึง จองวันนี้เข้าพักพรุ่งนี้
 • กรณีจองค่าห้องวันหยุดและเปลี่ยนเข้าพักเป็นวันธรรมดา ไม่คืนเงินส่วนต่างทุกกรณี
 • กรณีที่ลูกค้าขอ Check out ก่อนวันที่กำหนด ทางรีสอร์ทไม่คืนเงินให้ทุกกรณี

เงื่อนไขรายการโปรโมชั่นแถม

 • ห้ามหัดขี่รถมอเตอร์ไซค์ บนเกาะไม่มีโรงพยาบาลมีแต่อนามัย
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้รถมอเตอร์ไซค์ หากพบต้องชำระค่าน้ำมันรถขั้นต่ำ 200.- บาท
 • หากเกิดความเสียหายกับรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งไม่อยู่ในสภาพเดิมตั้งแต่รับรถ ทางผู้ใช้รถต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทุกกรณี
 • อาหารเช้า กรุณาติดต่อแม่บ้านด้านหน้ารีสอร์ท 08.00น.-10.00น.
 • ราคาโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ส่วนลดโปรโมชั่นเป็นไปตามที่ทางรีสอร์ทกำหนด ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำชี้แจง "กรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่นพายุฝน ลมแรง"

กรณีไม่มีเรือออกจากฝั่งซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติหากมีประกาศจากศูนย์ป้องกัยภัยบิติทางทะเล กรมเจ้าท่า(พัทยา) ทางรีสอร์ทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีและดำเนินการดังนี้

 • สามารถเลื่อนวันได้ทันที จนกว่าจะกลับสภาวะปกติ ภายในปีที่จอง
 • หากต้องการขอเงินคืน รับคืน 70% ของค่าห้องพักที่โอนจองทั้งหมด
*** อ้างอิงตามนโยบายการเปลี่ยนวัน / ยกเลิกการเข้าพัก
*** ภัยธรรมชาติ *รวมถึง โรคระบาดต่างๆ

กรณีมีเรือออกจากฝั่งพัทยา-เกาะล้านได้ตามปกติซึ่งอาจจะมีฝนตกบ้างตามฤดูกาล แต่ไม่มีประกาศเตือนภัยและหยุดเดินเรือจากกรมเจ้าท่าฯทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธไม่อนุญาตให้เลื่อนวันทุกกรณี ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข *นโยบายเปลี่ยนวันเข้าพักที่ทางรีสอร์ทกำหนดไว้ข้างต้น

เมื่อท่านได้ทำการโอนเงินจองห้องพักแล้วถือว่าท่านได้อ่าน และยอมรับข้อตกลงร่วมกันทุกข้อปฏิบัติตามนโยบายของรีสอร์ททุกกรณี

Kohlarn Route map เกาะล้านตั้งอยู่ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะทางห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 150 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะล้านสามารถเดินทางมาได้ ดังนี้

การเดินทางโดยขับรถยนต์ส่วนตัว นักท่องเที่ยวสามารถ ขับรถยนต์มาเองได้โดยสะดวกโดยใช้เส้นทางถนนสาย บางนา-ตราดใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงหรือเพื่อหลีกหนีความติดขัดของจารจรในสายสุขุมวิท ก็มีทางด่วนสาย กรุงเทพ-ชลบุรี(motorway) ก็จะสะดวกกว่า

การเดินทางโดยรถยนต์สายประจำทางหรือรถทัวร์ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถโดยสารประจำทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้ โดยมีรถประจำทางคอยให้บริการอยู่ 2 สถานี คือ

 • สถานีขนส่งสายเหนือ/สายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต) เป็นสถานีขนส่งรถประจำทางที่มีรถประจำทาง คอยให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดทุก 2 ชั่วโมงโดยเที่ยวแรกจะออกประมาณ 05.45 น. ส่วนรอบสุดท้ายประมาณ 20.00 น. อัตราค่าโดยสารประมาณ 97 บาท
 • สถานีสายตะวันออก (เอกมัย) เป็นสถานีขนส่งรถประจำทาเช่นเดียวกับสถานีหมอชิต ราคาค่าโดยสารประมาณ 97 บาท

การเดินทางโดยรถประจำทางทั้ง 2 สาย จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง นำนักท่องเที่ยวมาถึงจุดหมายที่สถานีขนส่งพัทยา ถนนสายพัทยาเหนือโดยจะมีรถประจำทาง(สองแถว)ให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ตลอก อัตราค่าโดยสารปกติมีราคาตั้งแต่ 10-100 บาทซึ่งแล้วแต่ระยะทาง ที่ผู้โดยสารจะเดินทางไป ซึ่งค่าโดยสารในการเดินทางมาที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ อัตราค่าโดยสารประมาณ 30 บาท/คน ซึ่งเป็นท่าเรือที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ในการสัญจรข้ามไปมาระหว่างเมือง พัทยาเกาะล้าน การเดินทางไปเกาะล้านนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางได้ 2 วิธี คือ

 • การเดินทางโดยเรือเร็ว ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที เรือทุกลำจะมีเสื้อชูชีพไว้คอยบริการ นักท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 1500-2000 บาท/วัน
 • การเดินเรือโดยสารประจำทางไปเกาะล้าน จะมีเรือคอยให้บริการนักท่องเที่ยวรอบแรกออกจากพัทยาไปเกาะล้าน 07.00 น. ส่วนจากเกาะล้านกลับเมืองพัทยาเวลา 06.30 น. โดจะมีการเว้นระยะห่างทุก 1 ชั่วโมง/ลำ จะใช้เวลาการเดินทาง ประมาณ 45 นาที รอบสุดท้ายจากเมืองพัทยาไปเกาะล้านเวลา 18.30 น. แต่จาก เกาะล้านกลับพัทยาหมดเวลา 18.00 น. อัตราค่าโดยสาร เรือทุกลำราคา 20 บาทต่อคน ตลอดทั้งวัน

FREE Transportation เมื่อเพื่อความสะดวก สบาย ในการมาที่พักแอทเกาะล้านรีสอร์ท เมื่อลูกค้าเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือเกาะล้าน หรือ ที่ชาวเกาะล้านเรียกกันจนติดปากว่า "ท่าหน้าบ้าน" เรามีบริการรถ รับ - ส่ง ท่าเรือหน้าบ้านมาที่พักทั้งไป และ  ขากลับ ฟรี !

แผนที่ google map

Atkohlarn Resort FB

บัญชีออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย
สาขา : โลตัสพัทยา
ชื่อบัญชี : ศิริรัตนา ชังเรือง
หมายเลขบัญชี : 533 2 16164 6

หรือ

บัญชีออมทรัพย์ : ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา : บิ๊กซีพัทยา
ชื่อบัญชี : ณัฐพล ชังเรือง
หมายเลขบัญชี : 863 2 16547 8

หรือ

บัญชีออมทรัพย์ : ธนาคารกรุงไทย
สาขา :พัทยา (ถนนสุขุมวิท)
ชื่อบัญชี : ศิริรัตนา ชังเรือง
หมายเลขบัญชี : 591 0 20558 7
บัญชีออมทรัพย์ : ธนาคารทหารไทย
สาขา : เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
ชื่อบัญชี : ณัฐพล ชังเรือง
หมายเลขบัญชี : 624 2 38125 6
Go to top